Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kisah sepotong roti


Dahulu,,,
ada seorang lelaki yang beribadah selama 60 tahun lamanya,,,
lalu ia terfitnah oleh seorang wanita,,,
dan berzina dengannya selama enam hari,,,

lalu ia sadar dan bertaubat,,,
ia pun pergi meninggalkan tempat ibadahnya,,,
lalu ia singgah di sebuah masjid,,,
dan tinggal di sana selama tiga hari tak ada makanan,,,

suatu ketika, ada orang yang memberinya roti,,,
ketika ia hendak memakannya,,,
ia melihat dua orang yang amat membutuhkan,,,
ia pun memotong roti,,,
dan memberikannya kepada keduanya,,,
sementara ia tak makan,,,

maka Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang,,,
antara amalannya selama 60 tahun dan zinanya selama 6 hari,,,
ternyata lebih berat zina selama 6 hari,,,

lalu Allah memerintahkan menimbang zinanya 6 hari dengan dua potong roti,,,
ternyata lebih berat dua potong roti,,,

diriwayatkan oleh Nadlr bin Syumail dari perkataan ibnu Mas'ud,,,
dan ibnu Abu Nuaim meriwayatkan juga kisah yang sama dari Abu Musa Al Asy'ari dengan sanad yang shahih,,,

Mari kita lihat,,,
ibadah 60 tahun dikalahkan oleh zina 6 hari,,,
tidakkah menjadi takut hati kita untuk berbuat maksiat,,,
lihat pula,,,
ternyata berinfak di saat kita butuh,
melebihi ibadah selama 60 tahun,,,

namun,,,
itu tak mudah,,,
karena jiwa amat mencintai harta,,,
kecuali orang yang Allah berikan kekuatan padanya,,,#self_reminder@m

Posting Komentar untuk "Kisah sepotong roti"